Premis de creació audiovisual

22/09/2017
Els III Premis Audiovisuals Palma Film Office tenen com a finalitat impulsar les iniciatives audiovisuals i difondre els millors escenaris de la nostra ciutat.

Premis

Participa en els III Premis Audiovisuals Palma Film Office i estrena la teva pel·lícula.
10.000 euros en premis!

·Premi Vídeo promocional de Palma per import de 2.000€. Amb una durada mínima de 20 segons i màxima de 40 segons.
·Premi Animació Digital per import de 4.000 €. Amb una durada màxima de 10 minuts, en format digital i de qualssevol temàtica i tècnica d’animació.
·Premi Curtmetratges per import de 4.000 €. Amb una durada màxima de 30 minuts, de temàtica lliure (ficció, documentals, etc.).

Qui pot participar?

Poden participar en el concurs tant les persones físiques com les persones jurídiques legalment constituïdes sota qualsevol formula, sempre que el seu objecte social estigui relacionat amb el sector audiovisual i la producció i/o comercialització de filmacions.
A l’obra audiovisual ha de figurar el seu títol i l’autoria, i en el seu cas, l’entitat o el titular d’aquesta. Les obres s’han de presentar en el seu idioma original; i si aquest no fos el castellà o català, s’ha de presentar amb subtítols en castellà o català.
Els beneficiaris no s’han de trobar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Els premis que es concedeixin s’han de publicar a la Base Nacional de Dades de Subvencions i el seu import estarà subjecte a les retencions fiscals vigents que corresponguin en cada moment.

Obres elegibles

Poden optar als Premis les produccions audiovisuals que es presentin a qualsevol de les tres categories del concurs que incloguin de forma destacada ubicacions i escenaris interiors i/o exteriors reconeixibles de Palma, essent la temàtica de la que tractin lliure, amb les limitacions que mes endavant s’assenyalen.
Les obres han de ser originals i de creació dels sol·licitants al concurs. No podran optar aquelles produccions audiovisuals que continguin mes d’un 15% de material no original sobre la totalitat de l’obra. Els sol·licitants han de tenir disponibilitat sobre la mateixa en qualitat d’autors.
No s’acceptaran a concurs aquelles obres que tinguin un caràcter o contingut purament publicitari d’alguna marca, bé, producte o servei. L’organització es reserva el dret d’exclusió d’aquells treballs que presentin continguts violents, obscens, xenòfobs, discriminatoris, tipificats com a delicte o qualsevol altre contingut que atempti contra la dignitat de les persones.
Tampoc es poden presentar obres audiovisuals que hagin estat premiades amb anterioritat a qualsevol altre concurs de PalmaActiva, total o parcialment.
Les obres presentades en la categoria de Curtmetratges, si en disposen – amb caràcter no obligatori- podran acompanyar certificat de gestió mediambiental de la producció i distribució de l’obra presentada a concurs, AENOR ISO AMBIENTAL 14001:2015 o altre sistema similar.

Descarrega't les bases i la sol·licitud aquí

Darreres Notícies

Una delegació balear formada per professionals del sector audiovisual de les Illes Balears assisteix al Festival Internacional de Cinema de Berlín 2019


La Conselleria de Cultura presenta el Cicle “Converses entorn de les Indústries Culturals i Creatives”


Jornades formatives sobre finançament audiovisual


La Conselleria de Cultura dona suport a les jornades professionals del festival Ibiza Cine Fest